Disclaimer

Op deze website wordt u enige algemene informatie verstrekt over de diensten van Vuijst Visuals.

Vuijst Visuals heeft deze website met zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de aangeboden informatie op ieder moment volledig juist, compleet en actueel is. Behoudens opzet of grove schuld aanvaardt Vuijst Visuals geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van het vertrouwen op, gebruikmaking van of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Aan de informatie en prijzen die op de website worden vermeld, kunnen geen rechten worden ontleend.

De website van Vuijst Visuals bevat voornamelijk onderdelen waarop de intellectuele eigendomsrechten van Vuijst Visuals en van derden rusten. Zo zijn de ontwerpen, tekeningen, foto's, teksten en het overige grafische materiaal van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Vuijst Visuals, (pagina’s van) deze website elektronisch of op andere wijze te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (pagina’s van) deze website aan te brengen. Vuijst Visuals is niet aansprakelijk voor de inhoud van eventuele websites van derden welke op enige wijze gelinkt zijn met (een pagina van) de website van Vuijst Visuals.

Verwezen wordt naar de algemene voorwaarden van Vuijst Visuals die ook op deze website van toepassing zijn.

Wanneer u problemen ondervindt met de werking van deze website, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte wilt stellen. Dit kunt u doen door een email met een omschrijving van het probleem te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wij proberen het probleem dan zo spoedig mogelijk op te lossen.